Tekijät

e.m.

TaM Eero Merimaa on kuvataiteilija ja kuvanveiston opettaja Turun taideakatemiassa. Hänen työskentelyvälineitään ovat kuvanveisto, installaatio, piirustus ja video. Eero on pitänyt näyttelyitä, toteuttanut julkisia teoksia ja työskennellyt erilaisissa kollektiiveissa.

Eeroa kiinnostavat taide- ja thrash-elokuvat sekä monimuotoisuudet vaikkapa kasveissa. Museion Tarotin visuaalinen puoli on syntynyt siten, että Eero on lukenut ja kuunnellut Emilian kertomuksia Museionista ja tehnyt niistä omia tulkintojaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

emiiliaFM Emilia Karjula on kirjoittamisen jatko-opiskelija Jyväskylän yliopistossa. Häntä innostavat arjen keskeyttävät asiat, etnografia ja linnut. Museion Tarot on Emilian väitöskirjan kaunokirjallinen osuus. Väitöskirjassaan Emilia tarkastelee kirjoittamista rituaalisena ja/tai leikillisenä toimituksena.

Tutkimisen ja muun kirjoittamisen lisäksi Emilia opettaa luovaa kirjoittamista eri oppilaitoksissa. Hän on julkaissut novelleja ja tieteellisiä artikkeleita sekä toimittanut teoksen Kirjoittamisen taide ja taito (Atena 2014).